Έρευνα

 

Ερευνητικά – Εκπαιδευτικά Προγράμματα,  Διεθνείς Συνεργασίες

 

1999 – 2002
Υπεύθυνος της βιβλιοθήκης του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών με ειδικά καθήκοντα την βιβλιογραφική ενημέρωση των ερευνητών και τη σύνταξη των σχετικών σελίδων του επιστημονικού περιοδικού Κληρονομία που αναφέρονται στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία.

2002-2017
Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών Erasmus (Student and Teacher exchanges).

2003
Θεματικό δίκτυο Έρευνας για την διεπιστημονική μελέτη των σχέσεων θρησκείας και πολιτικής Πρωταγόρας.
http://www.theo.auth.gr/el/node/132
Στο δίκτυο “Πρωταγόρας” συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ από τα Τμήματα Θεολογίας, Νομικής και Πολιτικών Επιστημών. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια σειρά σεμιναρίων καθώς και μια ημερίδα με θέμα: Κράτος, Θρησκεία και Πολιτιστική Ετερότητα στην Ευρώπη του Αύριο” με εισηγητές από το εξωτερικό.
Το δίκτυο μεταξύ άλλων είχε σκοπό τη μελέτη: 1. των διαφόρων μορφών σχέσεων μεταξύ της πολιτικής και της θρησκείας στο παρελθόν και στο παρόν, 2. των ζητημάτων της θρησκευτικής ελευθερίας σε σχέση με τον άνθρωπο, το κράτος, την κοινωνία και τις θρησκευτικές κοινότητες, 3. του ρόλου των θρησκευτικών αντιλήψεων στη διαμόρφωση πολιτικών και οικονομικών συμπεριφορών, 5. των προϋποθέσεων και των μορφών πραγματοποίησης του οικουμενικού και διαθρησκειακού διαλόγου, 6. του ρόλου της διαπολιτισμικής αγωγής στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Διατμηματικό επιλεγόμενο μάθημα με τίτλο: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον πολιτιστικό και θρησκευτικό χώρο
http://www.theo.auth.gr/el/node/130
Στο πρόγραμμα που φέρει το γενικό τίτλο Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία συντονίζεται από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών και συμμετείχαν τα τμήματα Πληροφορικής, Βιολογίας, Θεολογίας, Χημείας Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Κοινων. Θεολογίας, Δασολογίας, Φυσικής Μηχαν. Μηχανικών, ΤΕΦΑΑ. Ιατρικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.
Σκοπός του έργου ήταν η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των φοιτητών των 14 τμημάτων του Α.Π.Θ. ώστε να εμπλακούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες – καινοτομικές εφαρμογές και να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στα επιστημονικά πεδία των ειδικοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα στόχευε στον εμπλουτισμό των γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στις ευκαιρίες επαφών με επιχειρήσεις, στην παροχή κινήτρων ώστε οι συμμετέχοντες να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν για να ιδρύσουν και να αναπτύξουν δικές τους επιχειρησιακές μονάδες, να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα των οικονομικών μονάδων που θα προσφέρουν την εργασία τους.

Συνεργάτης του EUREL: “Sociological and legal data on religions in Europe” στην Ελλάδα. (μεχρι το 2009)
http://www.eurel.info/FR/
http://www.eurel.info/spip.php?rubrique836&lang=en
Το πρόγραμμα είναι καρπός της συνεργασίας της PRISME – Société, Droit et Religion en Europe, που έχει έδρα στο Στρασβούργο και του Groupe Sociétés, Religions, Laïcités.
Το EUREL είχε ως σκοπό να παρέχει ακριβή και ενημερωμένη πληροφόρηση γύρω από το κοινωνικό και νομικό status των θρησκειών στην Ευρώπη μέσα από δια διεπιστημονική προοπτική.
http://www.eurel.info/IMG/pdf/presentation_eng.pdf

2006-2010
Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου με θέμα Ευρωπαϊκές σπουδές για τη διάδραση Θρησκείας και Κράτους – EuReSIS Net. (European Studies on religion and State Interaction ).
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006 ολοκληρώθηκε το 2010.  Στο EuReSIS συμμετέχουν 70 μέλη από 31 χώρες συμπεριλαμβανομένων των υπό ένταξη. Η αρχική ιδέα για την υποβολή της πρότασης στηρίχθηκε στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και στην έως τότε διδακτική μου εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφορμή ήταν η διαπίστωση ότι μία σειρά παραγόντων όπως η ενεργοποίηση πολλών θρησκειών στον ευρωπαϊκό κοινωνικό και πολιτικό τομέα, η αλληλεπίδρασή τους με τα πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς, οι πρόσφατες πληθυσμιακές μετακινήσεις και η πραγματικότητα της ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η έρευνα των τρόπων διαλόγου μεταξύ των θρησκειών, η αύξηση φονταμενταλιστικών κινημάτων και η εμπειρία των συγκρούσεων με ένα θρησκευτικό υπόβαθρο, επιβάλλουν τη διεπιστημονική μελέτη των σχέσεων μεταξύ θρησκείας και κράτους, όχι μόνο στις διαχρονικές τους διαστάσεις αλλά στις πραγματικές τους μορφές και στη μελλοντική προοπτική εξέλιξης τους.
Το δίκτυο EuReSIS ήταν το πρώτο θεματικό δίκτυο Erasmus που είχε ως σκοπό να φέρει κοντά όλα τα προαναφερθέντα ιδρύματα. Στο πλαίσιο της “συμβατής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης “ που προωθείται από τη Διακήρυξη της Bologna, το δίκτυο εξέτασε τη μεθοδολογική, εκπαιδευτική, παιδαγωγική, και επιστημονική πλευρά αυτής της θεματικής ενότητας. Η φύση του προγράμματος ήταν διεπιστημονική, διαθρησκειακή, διομολογιακή και συγχρόνως στόχευε να αναδείξει τις ιδιαίτερες θεσμικές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ της των πολυάριθμων τοπικών θρησκευτικών κοινοτήτων και των πολιτικών θεσμών στην Ευρώπη.
Αποτελέσματα:
Το Δίκτυο με την προσωπική μου καθοδήγηση μεταξύ άλλων διοργάνωσε διεθνή συνέδρια, προετοίμασε μια σειρά μαθημάτων και εξέδωσε το συλλογικό τόμο: Teaching about Religion and State Interaction: An Analysis on Religion and State Studies In Europe, Editor Nikos Maghioros, Thesslaoniki 2010.

2006
Μέλος του Δικτύου “The Archipelago of the Humanistic Thematic Networks”
http://www.archhumannets.net
Tο Αρχιπέλαγος των Ανθρωπιστικών Θεματικών Δικτύων αποτελείται από 20 θεματικά δίκτυα Erasmus –Socrates τα οποία προέρχονται από διαφορετικές θεματικές περιοχές των ανθρωπιστικών επιστημών. Το EuReSIS Net, το οποίο συντονίζεται από το ΑΠΘ είναι μέλος του Archipelago και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του. Τελευταία συνεργασία ήταν η συμμετοχή στην κινητή έκθεση ευρωπαϊκών θεματικών δικτύων με θέμα Εικόνες της Ευρώπης (Images of Europe) – καθώς και η συμμετοχή στο πρόγραμμα Human Plus 08
http://www.archhumannets.net/doc/newbooklet.pdf

2010-2012
Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας “Θεολογία Θρησκευτικές Σπουδές” του του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts.
http://www.unideusto.org/tuningeu/sqf-humanities-and-arts.html
http://www.unideusto.org/tuningeu/sqf-humanities-and-arts/outcomes/theology-and-religious-studies.html
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε ως γενικούς συντονιστές τα Πανεπιστήμια του Bilbao και του Groningen. Σκοπό είχε να εφαρμόσει τη μεθοδολογία Tuning στη Θεολογία και τις θρησκευτικές σπουδές. Το πρόγραμμα Tuning (Συντονισμός) ξεκίνησε το 2000 ως μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ν’ αναπτύξει κοινά μαθησιακά αποτελέσματα και ικανότητες για (προ)πτυχιακά προγράμματα στην Ευρώπη. Σκοπός του είναι να προωθήσει την εναρμόνιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με βάση τη Διακήρυξη της Μπολόνιας (Bologna Declaration) και τα όσα ακολουθούν. Ειδικότερα έχει ως στόχο να κάνει τους τίτλους επαγγελματικών σπουδών συγκρίσιμους και εύκολα αναγνώσιμους. Εκτείνεται σε όλους τους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκδόθηκε η συλλογική μελέτη: Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Theology and Religious Studies.
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/HUMART/Reference_Points_for_the_Design_and_Delivery_of_Degree_Programmes_in_Theology_and_Religious_Studies_-_Brochure.pdf

2010
Θρησκεία και Πόλις – Διεπιστημονικό δίκτυο για τη θρησκεία, τον πολιτισμό και την πολιτική.
Το διεπιστημονικό δίκτυο «ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣ» είχε ως στόχο τη μελέτη του θρησκευτικού φαινομένου και ιδίως των τρόπων με τους οποίους η θρησκεία αλληλεπιδρά με την πολιτική και τον πολιτισμό μέσα στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Μέλη του Δικτύου ήταν οι: Μιλτιάδης Κωνσταντίνου (Καθ. AΠΘ), Ιωάννης Πέτρου (Καθ. AΠΘ), Γιάννης Σταυρακάκης (Αν. Καθ. AΠΘ), Φιλήμων Παιονίδης (Επ. Καθ. AΠΘ), Λίνα Παπαδοπούλου (Επ. Καθ. AΠΘ), Νικόλαος Μαγγιώρος (Επ. Καθ. AΠΘ), Κώστας Παπαστάθης (Εντεταλμένος Διδάσκων ΑΠΘ), Παναγιώτης Χαρίτος (Υπ. Διδ. ΑΠΘ)

http://www.theo.auth.gr/el/node/122

2013- σήμερα
Μέλος της Ομάδας ειδικών “Christian Law Panel of Experts: An Ecumenical Initiative”. (Ομάδα ειδικών του χριστιανικού δικαίου: μια οικουμενική πρωτοβουλία).
Πρόκειται για μια ομάδα ειδικών του δικαίου που προέρχονται από διαφορετικές χριστιανικές ομολογίες. Κεντρικός σκοπός ει νια η έρευνα και η μελέτη σχετικά με τη φύση, τις πηγές και το περιεχόμενο του χριστιανικού δικαίου έτσι ώστε να εντοπιστούν κοινά σημεία και διαφορές. Δεδομένου ότι δίκαιο της Εκκλησίας αποτελεί μια μορφή εφαρμοσμένης εκκλησιολογίας, η ομάδα ελπίζει ότι ο διάλογος θα συμβάλει στην ευρύτερη οικουμενική κίνηση. Τα μέλη της θεωρούν ότι η εξέταση του δικαίου της Εκκλησίας μπορεί να προσφέρει μια νέα εικόνα, ίσως στο πλαίσιο της οικουμενικής κίνησης και να αποτελέσει εργαλείο για την οικουμενική προσέγγιση. Η αναγνώριση των νομικών διαφορών είναι σημαντική για την οικουμενική κατανόηση και μπορεί να αποδειχθεί δώσει επιπλέον καρπούς στον θεολογικό διάλογο.
Τα μέλη συμμετέχουν με την επιστημονική τους ιδιότητα και όχι ως εκπρόσωποι των εκκλησιών τους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος εκδόθηκαν οι συλλογικές μελέτες: 1. Response to the World Council of Churches Faith and Order Commission paper, The Church: towards a common vision (2013).
https://sites.google.com/site/christianlawgroup/about
https://0aa40e76-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/christianlawgroup/Archive/Submission%20to%20WCC%20%28Final%20Version-Dec%202015%29.pdf?attachauth=ANoY7coIlUEP9WeEleN90tszVHfcA1hqKifj8eQnbpZJvQrcgN_hdcGITfiuuoK9swgNMolZNyOjuafUhxMrPAF-3Y6wK2lSsW_UHBMRqSvcKBhyOLdgVXhnqGZbWKML-zdJqNYpbCS1yQCbjPUZbbmIn1LmoDLAVDJ2LJ9VyLo86OLtdFIgIF_CFAOmfKlxMx4pCO-FgDDd9pHoagcW8rbZ9ada0peJwNaZEB5HrZnG7bF5k95J6-P3o85-yerLSvdyj4AfOBzn_7BunkeCzvVeUxNuuCyv3Q%3D%3D&attredirects=0
2. Christian Law Panel of Experts, Statement ff Principles ff Christian Law Common to the Component Churches, Rome 2016. Βλ. M. Hill, N. Doe, “Principles of Christian Law”, Ecclesiastical Law Journal 19 (2017), σ. 138-155.

Τον Νοέμβριο 2017 στη Γενεύη η ερευνητική ομάδα συ και θα παρουσιάσει το έργο της στον Διευθυντή της Επιτροπής του ΠΣΕ Πίστη και Τάξη, Καθ. κ. Odair Pedroso Mateus.

2013
Συμμετοχή ως διδάσκων στο πρόγραμμα της δια βίου επιμόρφωσης των κληρικών.
http://blogs.auth.gr/moschosg/2013/02/26/

2014
Συμμετοχή ως διδάσκων στο Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ). Σύγχρονες μορφές ανάπτυξης Τουρισμού: Καινοτόμες δράσεις. Θεματική ενότητα του Θρησκευτικού Τουρισμού
http://blogs.auth.gr/moschosg/2014/05/05/

2013 –
Unitown University Town Networks
http://www.unife.it/international/networks/unitown/partners
Εκπρόσωπος- Σύνδεσμος του ΑΠΘ στο δίκτυο Unitown που συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Ferrara.
Το Unitown συγκεντρώνει δήμους που έχουν ως χαρακτηριστικότην παρουσία μιας ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και πανεπιστημίων που διαμορφώνουν σημαντικά τη συνολική δομή και την καθημερινή ζωή του αστικού χώρου στον οποίο βρίσκονται.
Σκοπός του δικτύου είναι να δημιουργήσει αμοιβαίες μεταξύ δήμων και πανεπιστημίων για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Οι συμμετέχοντες στο Unitown, μοιράζονται τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές τους με στόχο να τις διαμορφώσουν ως ένα δυναμικό διεθνές δίκτυο αριστείας.

2012 – 2019
Μέλος του προγράμματος International Empirical Research Program Religion and Human Rights (Διεθνές Εμπειρικό Ερευνητικό Πρόγραμμα Θρησκεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα) που συντονίζει το Πανεπιστήμιο του Würzburg.
Στο πλαίσιο του προγράμματος εκδόθηκε ο συλλογικός τόμος: Religion and Human Rights: An International Perspective, Heidelberg 2015. Nikos Maghioros and Christos N. Tsironis, Current Debates About Religion and Human Rights in Greece, σ. 85-92.
http://www.rp.theologie.uni-wuerzburg.de/new_books/religion_and_human_rights/
http://www.rp.theologie.uni-wuerzburg.de/research/religion_and_human_rights_2012_2019/participants_of_the_project/

2017- 2020
Erasmus+ Strategic Partnerships, Key Action 2, Sector: Adult Education.
Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Strategic Partnership for representatives of Religious Communities (STRAPAC) με ομάδα συναδέλφων του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ. Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αναπτύσσοντας και προσαρμόζοντας νέες μεθόδους μάθησης ανάπτυξης κοινότητας που θα χρησιμεύσουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο τόσο για τους εκπροσώπους των θρησκευτικών κοινοτήτων όσο και για τις ίδιες τις ευάλωτες ομάδες. Το STRAPAC προσφέρει μεθόδους και καινοτόμα εργαλεία κατάρτισης προσαρμοσμένα στο προσωπικό υπηρεσιών και θρησκειών από φτωχές ή αγροτικές περιοχές των μελών του. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων θα συμβάλει στην ανάπτυξη εγκάρσιων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα από την αναζήτηση ορθών πρακτικών με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.