Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Νίκος Χ. Μαγγιώρος
Καθηγητής Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου

Καλώς ήλθατε! Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου που διδάσκονται στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων E-Learning να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus + του Τμήματος Θεολογίας.

Ο Νίκος Μαγγιώρος είναι  Καθηγητής στό Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα «Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο». (ΦΕΚ τ. Γ’ 125 / 14-02-2018).
Σπούδασε στο ΑΠΘ και στο Ποντιφικό Πανεπιστημίου του Λατερανού στη Ρώμη.
Διδάσκει Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιο, Πηγές του Κανονικού Δικαίου, Συγκριτικό Κανονικό Δίκαιο, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οργάνωσε και συμμετείχε σε διάφορα συνέδρια με θέμα το διάλογο μεταξύ των χριστιανών, τις σχέσεις θρησκείας και κράτους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σχέση θρησκείας, πολιτισμού και αειφόρου ανάπτυξης καθώς και την προστασία της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Υπήρξε συντονιστής του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου με θέμα Ευρωπαϊκές σπουδές για τη διάδραση Θρησκείας και Κράτους – EuReSIS Net καθώς και της Ομάδας Εργασίας “Θεολογία – Σπουδή της Θρησκείας” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts (Tuning). Είναι επίσης συντονιστής ECTS του Τμήματος Θεολογίας και μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ από το 2006.
Συμμετέχει σε διάφορες Επιτροπές του Τμήματος Θεολογίας που έχουν ως αντικείμενο τη συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια, τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, το σύστημα ECTS το νομοθετικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ, τη διοργάνωση συνεδρίων, τα προγράμματα σπουδών. Συμμετέχει σε διεθνή κοινωνικά και επιστημονικά fora εκτός ΑΠΘ.

Επικοινωνία

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

Ελεύθερο Λογισμικό

Μαθήματα

Erasmus+

Βιβλιοθήκη

Ε-learning

ΠΜΣ “Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια”

e-University