Βιογραφικό

 

Σπουδές,  Διοικητικό Έργο, Συνέδρια

 

Σπουδές

1980-1986
Πρότυπο Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων – Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς Ιωαννίνων.
Απολυτήριο Λυκείου: “Άριστα” 18 7/12.

1986-1990
Σπουδές στη Θεολογία, Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Πτυχίο: “Άριστα” 8,61.
Υποτροφία του ΙΚΥ για τρία έτη.

1991-1993
α) Μεταπτυχιακές σπουδές στο Κανονικό Δίκαιο, Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Λατερανού, (Pontificia Università Lateranense), Ρώμη.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα: (Άριστα) 87/90.
Θέμα εργασίας: Svolgimento storico, cronologico e sistematico della principale legislazione canonica dal 313 al 438 nell’ambito della politica religiosa dell’Impero. (Ιστορική, χρονολογική και συστηματική εξέλιξη των κυριότερων κανονικών αποφάσεων από το 313 έως το 438 στο πλαίσιο της θρησκευτικής πολιτικής της Αυτοκρατορίας).
Υποτροφία από την Καθολική Επιτροπή για την Πολιτιστική Συνεργασία (Comitato Cattolico di Collaborazione Culturale).
Αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α: υπ’ αριθμ. 9/70/12-11-1993 πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Σπουδές για ένα ακαδημαϊκό έτος στην Εκκλησιαστική Διπλωματία, Ποντιφική Εκκλησιαστική Ακαδημία (Pontificia Accademia Ecclesiastica), Ρώμη. Η σχολή λόγω της φύσης της δεν χορηγεί πτυχίο όμως τα μαθήματα αναγνωρίστηκαν από το Πανεπιστήμιο του Λατερανού.

1992-1994
Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία, Σχολή Παλαιογραφίας, Διπλωματικής και Αρχειονομίας του Βατικανού (Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica -Archivio Segreto Vaticano).
Μεταπτυχιακό δίπλωμα: 27/30.
Θέμα εργασίας: Κωδικολογική και παλαιογραφική ανάλυση του Vat. gr. 2060.
Αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α: υπ’ αριθμ. 9/77/21-03-1996 πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

1994-1995
Σπουδές στην Αρχειονομία, Σχολή Παλαιογραφίας, Διπλωματικής και Αρχειονομίας του Βατικανού – Ιδιωτικό Αρχείο Βατικανού
Δίπλωμα: 28/30.

1993 -1996
Διατριβή στο Κανονικό Δίκαιο, Σχολή Κανονικού Δικαίου του Ποντιφικού Πανεπιστημίου του Λατερανού.
Διδακτορικό δίπλωμα: άριστα (90/90).
Θέμα εργασίας: La recezione della normativa conciliare nel diritto imperiale in materia di fede conservato in CTh. XVI (Η αποδοχή των συνοδικών αποφάσεων από το αυτοκρατορικό Δίκαιο το οποίο περιλαμβάνεται στο δέκατο έκτο βιβλίο του Θεοδοσιανού Κώδικα αναφορικά με την πίστη).
Αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α: υπ’ αριθμ. 9/131/22-09 -1998 πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διοικητικό έργο

• Μέλος του Συλλόγου των Φοιτητών της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, μέλος της ΕΦΕΕ, εκπρόσωπος των φοιτητών στο Τμήμα Θεολογίας.
• Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Λατερανού (Associazione Internazionale Lateranense).
• Μέλος της Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων Ελλάδας.
• Μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη.
• Ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου “Καιρός” για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης.
• Ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Ακαδημαϊκής Εταιρείας Άρτας. Εταιρεία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ που κατάγονται από την Άρτα και έχει ως σκοπό να αποτελέσει αφιλοκερδές συμβουλευτικό όργανο των φορέων της Άρτας για θέματα που τα μέλη της Εταιρείας έχουν την επιστημονική γνώση και εμπειρία και συμβουλευτικό όργανο για την επιστημονική σταδιοδρομία των νέων της περιοχής, με στόχο την προαγωγή και αναβάθμιση της Ακαδημαϊκής και Πολιτιστικής δραστηριότητας της περιοχής. http://www.academicsocietyofarta.gr/index.html
• Μέλος της Εταιρείας Εκκλησιαστικού Δικαίου. Η Εταιρεία έχει ως κύριο σκοπό της την προώθηση και τον συντονισμό της επιστημονικής έρευνας στον χώρο του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου. http://www.etekkad.gr/
• Συμμετοχή σε Επιτροπές Συνεδρίων του Τμήματος
• Συμμετοχή σε Επιτροπές των σεμιναρίων του Τομέα
• Μέλος σε διάφορες Επιτροπές του Τμήματος Θεολογίας που έχουν ως αντικείμενο τη συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια, τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, το σύστημα ECTS το νομοθετικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ, τη διοργάνωση συνεδρίων, τα προγράμματα σπουδών, την ιστοσελίδα του Τμήματος. (ΟΜΕΑ , Προγράμματος Σπουδών, Οδηγού Σπουδών, Erasmus & Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Ιστοσελίδας)
• Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος της Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών
• Ασχολήθηκα ιδιαίτερα και συνεργάστηκα με συνάδελφους εντός και εκτός του Τμήματος για τη σύνταξη Εκθέσεων που σχετίζονται με την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, το στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος και της Σχολής καθώς και για το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών της Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών
• Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΑΠΘ από το 2006 έως σήμερα.
• Συντονιστής Εrasmus του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ από τη βαθμίδα του Λέκτορα.
• Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EuReSIS Net από 2006-2010.
• Μέλος της Διεθνούς Ένωσης κανονολόγων (Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo). http://www.consociatio.org/
• Μέλος της Εταιρείας Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών (Society for the Law of the Eastern Churches). Σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση μιας καλύτερης διεθνούς διεπιστημονικής ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των ειδικών του Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών και του Αστικού Δικαίου που αφορά τις Ανατολικές Εκκλησίες. (http://www.univie.ac.at/recht-religion/grok/en/profil.html)
• Ιδρυτικό μέλος του διεθνούς δικτύου ειδικών σε θέματα θρησκείας και δικαίου (International Consortium for Law and Religious Studies – ICLARS). http://www.iclars.org/
• Μέλος της εκδοτικής επιτροπής (Editorial Board) του διεθνούς ηλεκτρονικού περιοδικού Societas et Iurisprudentia που εκδίδεται από τη νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Trnava, Slovakia. http://sei.iuridica.truni.sk/international-scientific-journal/editorial-board.html
• Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της εκδοτικής σειράς “Νομονανονικά Ανάλεκτα”, (Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα).
• Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας “Θεολογία Θρησκευτικές Σπουδές” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts.
(http://www.unideusto.org/tuningeu/sqf-humanities-and-arts/outcomes/theology-and-religious-studies.html)
• Εκπρόσωπος από το 2015της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική.
(CEC Working Group on EU legislation and policy 2015 -2018) http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/07/CEC_KEK_annual_report_2015_web-EN.pdf
• Αναπληρωματικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου. http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/education/education.htm
• Μέλος της Ομάδας Ειδικών Χριστιανικού Δικαίου (Christian Law Panel of Experts). https://sites.google.com/site/christianlawgroup/home

 

 

Συνέδρια, ημερίδες, ομάδες εργασίας

1993, 9-11 Δεκεμβρίου, Ρώμη
Συμμετοχή στο 9ο διεθνές Κανονικο-Ρωμαϊστικό Συμπόσιο “IX Colloquio internazionale romanistico, canonistico” με θέμα: Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell’Oriente Mediterraneo (Το Ρωμαϊκό – Κανονικό Δίκαιο ως ίδιο Δίκαιο των χριστιανικών κοινοτήτων της μεσογειακής Ανατολής), που πραγματοποιήθηκε στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Λατερανού.
Εισήγηση με θέμα: Lineamenti della normativa conciliare canonica dal 313 al 425 (Στοιχεία των συνοδικών και κανονικών αποφάσεων από το 313 έως το 425).

1994, 5-8 Σεπτεμβρίου, Βενετία
Συμμετοχή ως μεταφραστής στο 3ο διεθνές Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: Πνευματικότητα της εκκλησιαστικής ζωής στην Ανατολή και Δύση. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ και το Ποντιφικό Πανεπιστήμιο Antonianum της Ρώμης.

1995, 24-28 Απριλίου, Ρώμη
Συμμετοχή στο 10ο διεθνές Κανονικο-Ρωμαϊστικό Συμπόσιο (Χ Symposium Canonistico-Romanistico) με θέμα: Il processo di designazione dei vescovi: Storia, legislazione, Prassi, (Η διαδικασία εκλογής των επισκόπων: Ιστορία, νομοθεσία, πράξη), που πραγματοποιήθηκε στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Λατερανού.

1995, 3-7 Σεπτεμβρίου, Αλεξανδρούπολη
Συμμετοχή ως μεταφραστής στο 4ο διεθνές Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: Η συμβολή του χριστιανισμού στον πνευματικό προσανατολισμό της Ευρώπης.

1997, 5-9 Μαΐου, Ρώμη
Συμμετοχή σε Σεμινάριο για ειδικούς στον τομέα των πηγών του ανατολικού και λατινικού Αστικού και Κανονικού Δικαίου, που πραγματοποιήθηκε στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Λατερανού.
Εισήγηση με θέμα: Προς μια κοινή ευρωπαϊκή οργάνωση. Η περίπτωση της Ελλάδας.

1998, 10-13 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο Νομικών με θέμα: Βυζαντινό Δίκαιο.

1999, 4-9 Σεπτεμβρίου, Βέροια
Συμμετοχή ως μεταφραστής στο 6ο διεθνές Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: Θεσμός και Χάρισμα στην Ανατολική και Δυτική Παράδοση.

1999, 30/9 – 2/10, Perugia
Συμμετοχή στο 14ο διεθνές συνέδριο της Κωνσταντίνειας Ρωμαϊστικής Ακαδημίας με θέμα: La critica del testo nello studio delle fonti giuridiche tardoantiche (Η κριτική του κειμένου στη μελέτη των δικαϊκών πηγών της ύστερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας), Κωνσταντίνεια Ρωμαϊστική Ακαδημία – Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της Perugia.

2001, 21 Μαΐου, Θεσσαλονίκη
Εισήγηση στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ με θέμα: Τρεις δεκαετίες μελέτης των Σχέσεων Εκκλησίας – Πολιτείας κατά την ύστερη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η περίπτωση της Κωνσταντίνειας Ρωμαϊστικής Ακαδημίας.

2001, 2-4 Σεπτεμβρίου, Ρήγιο – Καλαβρία.
Συμμετοχή ως μεταφραστής στο 7ο διεθνές Διεθνές Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: Σωτηριολογικές προοπτικές στην ανατολική και δυτική παράδοση.

α. Ως Λέκτορας

2002, 9-10 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο “Colloque international: L’état et les cultes en Grèce. Les identités religieuses dans la République hellénique.”
Εισήγηση με θέμα: The Roman Catholic Church and the State in Greece. Α canonical and juridical approach.

2002, 22-24 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή στο επιστημονικό Συνέδριο Χριστιανική Μακεδονία, Η Θεσσαλονίκη μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης ΛΖ΄ Δημήτρια.
Εισήγηση με θέμα: Το διάταγμα του 380 μX cunctos populos. Συμβολή στη μελέτη της θρησκευτικής πολιτικής του Μ. Θεοδοσίου.

2003, 26-28 Ιουνίου, Βέροια
Συμμετοχή στα Θ΄ Παύλεια και στο διεθνές συνέδριο με θέμα: Η γυναίκα σύμφωνα με τον Απ. Παύλο.
Εισήγηση με θέμα: Η επίδραση της Παύλειας περί γυναικός θεολογίας στο Πηδάλιο της Εκκλησίας.

2003, 3-6 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα
Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του 8ου διεθνούς Διαχριστιανικού Συμποσίου με θέμα: Η Πνευματικότητα στην Παράδοση της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας.
Εισήγηση με θέμα: Πνευματικότητα και Κανονική Παράδοση στην Ανατολή.

2004, 23-25 Απριλίου, Βενετία
Συμμετοχή στο διεθνές σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino της Βενετίας με θέμα: Chiesa ed Eucaristia II.
Εισήγηση με θέμα: Ανατολική κανονική παράδοση και ευχαριστιακή θεολογία.

2005, 1 Φεβρουαρίου, Βρυξέλλες
Συμμετοχή στη διεθνή ημερίδα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Socrates, Leonardo and Youth Technical Assistance Office) με θέμα: Erasmus Thematic Network Projects.

2005, 4-7 Σεπτεμβρίου, Ασίζη
Συμμετοχή στη οργανωτική επιτροπή του 9ου διεθνούς Διαχριστιανικού Συμποσίου με θέμα: Η Ευχαριστία στη ανατολική και δυτική παράδοση με ιδιαίτερη αναφορά στον οικουμενικό διάλογο.

2005, 2 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση διεθνούς στρογγυλής τράπεζας σε συνεργασία με τα Γενικά Προξενεία της Γερμανίας και της Γαλλίας και με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο με θέμα: Κράτος, Θρησκεία και πολιτιστική ετερότητα στη Ευρώπη του αύριο.

2006, 29 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη
Εισήγηση στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δικτύου Πρωταγόρας, με θέμα: Θρησκεία και Πολιτική στην ιστορία: πρώιμο Βυζάντιο.

2006, 26-29 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση διεθνούς ημερίδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EuReSIS Net, Kickoff steering committee meeting.

2007, 22 Ιανουαρίου, Βρυξέλλες
Συμμετοχή στην διεθνή ημερίδα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) με θέμα: European Higher Education: Erasmus Thematic Network Projects.

2007, 16-17 Μαρτίου, Ρώμη
Διοργάνωση διεθνούς ημερίδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος: EuReSIS Net, Steering committee meeting.

2007, 23 Μαΐου, Θεσσαλονίκη
Εισήγηση στο πλαίσιο των Εκδηλώσεων Κωνσταντίνεια 2007 με θέμα: Ο Μ. Κωνσταντίνος ως θρησκευτικός μεταρρυθμιστής.

2007, 1-2 Ιουνίου, Βρυξέλλες
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό δίκτυο Archipelago – (European Archipelago of Humanistic Thematic Networks): με θέμα: Images of Europe.
http://www.archhumannets.net/doc/newbooklet.pdf

2007, 16-18 Σεπτεμβρίου, Τήνος
Συμμετοχή στη οργανωτική επιτροπή του 10ου διεθνούς Διαχριστιανικού Συμποσίου με θέμα: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Γέφυρα Ανατολής Δύσης.

2007, 1-3 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος: EuReSIS Net. General Assembly – International Conference: Religion and State in Europe in the 21st century.

Συνολικά συμμετοχή σε 16 συνέδρια, ημερίδες, ομάδες εργασίας. 13 ήταν διεθνείς, 5 με εισήγηση και 7 ως επικεφαλής ή μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

β. Ως Επίκουρος καθηγητής

2008, 8-9 Μαΐου, Louvain la Neuve
Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EuReSIS Net: Teaching and Research on State and Religion on the Scope of EU.

2008, 5-10 Οκτωβρίου, Provo – Washington DC
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο: “The Fifteen International Law and Religion Symposium” που πραγματοποίησε το International Centrer for Law and Religion Studies (Brigham Young University, Provo – USA)
Εισήγηση με θέμα: Religious freedom in Greece.
https://www.iclrs.org/index.php?pageId=2&linkId=44&contentId=248&blurbId=314

2008, 9-11 Νοεμβρίου, Βρυξέλλες
Διοργάνωση διεθνούς ομάδας εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EuReSIS Net: Steering Committee Meeting.

2008, 11 Νοεμβρίου, Βρυξέλλες
Συμμετοχή στο διεθνές σεμινάριο: Glocal Youth, “eunes et Médias dans le Nord et le Sud du monde. Le dialogue interculturel: un défi pour les croyances et les convictions?
Εισήγηση με θέμα: EuReSIS Net, European Studies on Religion and State.
http://www.glocalyouth.net/fra/seminario.htm

2009, 8-9 Ιανουαρίου, Στρασβούργο
Συμμετοχή στο διεθνές Colloque: Droit Canon de l’Église Orthodoxe
Εισήγηση με θέμα: Relation entre le Droit Canon byzantin et le droit catholique romain.
http://www.alsace.cnrs.fr/CnrsActu/Lire/Actualites/3352/Suite.aspx

2009, 23-24 Ιανουαρίου, Μιλάνο
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο του International Consortium for Law and Religious Studies, Conference Law and Religion in the 21st century: Relations between States and Religious Communities.
https://www.iclrs.org/index.php?blurbId=391

2009, 2-3 Φεβρουαρίου, Μόσχα
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο: Religion in Contemporary Society που πραγματοποίησε το International Centrer for Law and Religion Studies (Brigham Young University, Provo – USA) και η Academy of Labor and Social Relations – State Academy of Social Service της Μόσχας.
Εισήγηση με θέμα: Religion in the modern world: Religious education in Greece.

2009, 14-16 Μαΐου, Provo – ΗΠΑ
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο: Christianity in the East: Fostering Understanding, που πραγματοποίησε το International Centrer for Law and Religion Studies (Brigham Young University, Provo – USA).
Εισήγηση με θέμα: Christianity in the East: The Orthodox Church
https://www.iclrs.org/index.php?blurbId=472

2009, 26-28 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕuReSIS Net: General Assembly – International Conference: Teaching about Religion and State Interaction: Challenges and Prospectives.

2009, 3-5 Σεπτεμβρίου, Ρώμη
Συμμετοχή στο 11ο διεθνές Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: Ο Ιερός Αυγουστίνος στην Ανατολική και Δυτική Παράδοση.
Εισήγηση με θέμα: Ο Ιερός Αυγουστίνος στην κανονική παράδοση της Ανατολής.

2009, 21-26 Σεπτεμβρίου, Βενετία
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο της Society for the Law of the Eastern Churches, με θέμα: Forms of Autonomy in the Eastern Churches.

2009, 14-16 Οκτωβρίου, Bratislava, Nitra – Slovakia
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο για τις σχέσεις Κράτους Εκκλησίας της Σλοβακίας με θέμα: Financing of Churches and religious Societies in the 21st Century.
Εισήγηση με θέμα: Mount Athos: Customs and Taxation Privileges
http://www.actsan.org/downloads/events_2009_International_conference_Bratislava.pdf

2009, 17-18 Δεκεμβρίου, Αθήνα
Συμμετοχή ως εκπρόσωπος του ΑΠΘ στις Ενημερωτικές ημερίδες του ΙΚΥ για το πρόγραμμα Erasmus και τα Εντατικά Προγράμματα.

2010, 9-11 Μαρτίου, Gent – Louvain la Neuve
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο: European Congress: Dialogue and concentration between philosophies of life/religions and the public authorities in Europe. Challenges and limits of new forms of governance.
Εισήγηση με θέμα: Dialogue and concentration between Church and State in Greece.
https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/chaire-droitreligions/documents/PlaquetteCDIAL2010ENUCL6JAN.pdf

2010, 14 Μαΐου, Utrecht
Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts, Management Committee meeting.
http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/SQF_HUMART_Final_Report_2010-2011.pdf

2010, 26-28 Ιουνίου, Βέροια
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο: Εκκλησία, Θεσμός και χάρισμα κατά τον απόστολο Παύλο. (ΙΣΤ ́ Παύλεια).
Εισήγηση με θέμα: Η σχέση Αγίας Γραφής και Ιερών Κανόνων ως στοιχείο διαμόρφωσης της Ορθόδοξης κανονικής παράδοσης.

2010, 1-2 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση διεθνούς ομάδας εργασίας – Συνεδρίου με θέμα: Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts, Launch meeting.
http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/SQF_HUMART_Final_Report_2010-2011.pdf

2010, 11-14 Νοεμβρίου, Trier
Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από το European Consortium for Church and State Research με θέμα: Religion in Public Education
Εισήγηση με θέμα: Religion in Public Education – Report on Greece.
https://www.uni-trier.de/index.php?id=38289&L=2

2010, 9-10 Δεκεμβρίου, Αθήνα
Συμμετοχή ως εκπρόσωπος του ΑΠΘ στο θεματικό σεμινάριο του ΙΚΥ με θέμα: Η ποιότητα στην κινητικότητα Erasmus: ένα βήμα μπροστά.

2011, 24-25 Μαρτίου, Βρυξέλλες
Συμμετοχή στην διεθνή ημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus.

2011, 27-28 Μαΐου, Bilbao
Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts, intermediate meeting.
http://www.unideusto.org/tuningeu/sqf-humanities-and-arts/events.html

2011, 3 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση της διεθνούς ημερίδας: “Resistance against disappearance” The Meaning of the Universalistic Philosophy of Herman Cohen for the Experience of Tolerance in the Cosmopolitical Arena of the Eastern Mediterranean.
Εισήγηση με θέμα: Τhe Greek Orthodox Church in the Greek legal framework.http://www.hermann-cohen-gesellschaft.org/sites/default/files/program_final%20Thessaloniki%20workshop%20Cohen%20und%20Toleranzkultur.pdf

2011, 12-15 Δεκεμβρίου, Ιεροσόλυμα
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο με θέμα: Religious Perspectives on the Public Sphere: Neutrality, Pluralism and the Secular, που πραγματοποίησαν το Minerva Center for Human Rights και το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
Εισήγηση με θέμα: Private and Public According to the Orthodox Canonical Tradition.
http://www.religareproject.eu/content/international-conference-religious-perspectives-public-sphere-neutrality-pluralism-and

2012, 30 Αυγούστου, Κοπεγχάγη
Συμμετοχή σε διεθνή στρογγυλή τράπεζα στη Θεολογική Σχολή της Κοπεγχάγης με θέμα: The Danish Model of Religion and the Non-religious Parts of the Society.
Εισήγηση με θέμα: Religion in Greece

2012, 8-10 Νοεμβρίου, Catanzaro, Reggio Calabria
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο “Colloqui Dionisiani 3: Il concilio ecumenico”.
Εισήγηση με θέμα: Ricordo degli indimenticabili Maestri Caralampos Papasthatis (Thessaloniki), Kostantinos Pitzakis (Komotini) e Gian Luigi Falchi (Roma).

2013, 22-23 Ιανουαρίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή στο συνέδριο του Τμήματος Θεολογίας με θέμα: Εκκλησία και Αριστερά.
Εισήγηση με θέμα: Η θρησκευτική εκπαίδευση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο
blogs.auth.gr/moschosg/2013/01/28
https://www.youtube.com/watch?v=89adDEbNBsA

2013, 31 Ιανουαρίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή στο επιστημονικό μνημόσυνο για τον αείμνηστο Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Χαράλαμπο Παπαστάθη.
Παρέμβαση στο : Ηλιαχτίδα στη νομοκανονική αμφιλύκη
http://www.sakkoulas.gr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1852&category_id=123&manufacturer_id=79&option=com_virtuemart&Itemid=118

2013, 20 – 23 Μαρτίου, Κοπεγχάγη
Συμμετοχή σε διεθνή στρογγυλή τράπεζα του Centre for Modern European Studies και της Θεολογικής Σχολής της Κοπεγχάγης με θέμα: Theological Identity and Forms of Legitimation in Old National Churches.
Εισήγηση με θέμα: Τhe Orthodox Church in Greece.
http://cemes.ku.dk/activities/events-2013/kalender/theological-identity-and-forms-of-legitimation-in-old-national-churches/

2013, 24-27 Απριλίου, Luvain la Neuve
Συμμετοχή στο διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα: Orthodoxy and Human Rights – Theology, Sociology, Law, Political Sciences : Hermeneutical works and interdisciplinary Tests, που πραγματοποιήθηκε στη Θεολογική Σχολή της Luvain la Neuve.
Εισήγηση με θέμα: Canon Law and Rights of the Faithful.
https://sociorel.files.wordpress.com/2013/03/projet-colloque-ortho-drho-elisavetfin2-2.pdf

2013, 12 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή σε συνέδριο φοιτητών με θέμα: Ακαδημαϊκή Ηθική.
Εισήγηση με θέμα: Academic Ethics: An international need.
Συντονισμός ομάδας εργασίας: Academic Ethics, Erasmus Students Workshop.

2013, 12-13 Νοεμβρίου 2013, Ρώμη
Συμμετοχή στις εργασίες της διεθνούς Ομάδας Ειδικών Χριστιανικού Δικαίου (Christian Law Panel of Experts).
https://sites.google.com/site/christianlawgroup/extra-credit

2013, 4-6 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο που πραγματοποίησε το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ σε συνεργασία με το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ με τίτλο: Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η εποχή του.
Εισήγηση με θέμα: Quid est imperator cum ecclesiae? Ο Μ. Κωνσταντίνος και η δονατιστική έριδα.
http://www.kbe.auth.gr/conf_prog.html

2014, 8-11 Μαΐου, Βόλος
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, με τίτλο: Κανόνες της Εκκλησίας και σύγχρονες προκλήσεις.
Εισήγηση με θέμα: Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας και ετερότητας στους Κανόνες.
https://www.youtube.com/watch?v=H_GinQVdOFo

2014, 9-10 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή ως συντονιστής συνεδρίας στο διεθνές Συνέδριο: Θεολογία και Σύγχρονη Φυσική. Ο άνθρωπος ανάμεσα στο μυστήριο του Θεού και το μυστήριο του Σύμπαντος, που πραγματοποίησε το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN).
http://blogs.auth.gr/moschosg/2014/10/01/

2014, 1 Οκτωβρίου, Ρώμη
Συμμετοχή στην έρευνα της διεθνούς Ομάδας Ειδικών Χριστιανικού Δικαίου (Christian Law Panel of Experts).
https://sites.google.com/site/christianlawgroup/meetings

2015 13-15 Φεβρουαρίου, Βόλος
Συμμετοχή στο συνέδριο της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου με θέμα: Κανόνες της Εκκλησίας και Νόμοι της Πολιτείας.
Παρέμβαση (εισήγηση) με θέμα: Αυτονομία, Ατομικά δικαιώματα και Δίκαιο της Εκκλησίας.
http://acadimia.org/index.php/nea-anakoinoseis/deltia-typou/173-synedrio-kanones-tis-ekklisias-kai-nomoi-tis-politeias

2015, 21 Απριλίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή ως συντονιστής συνεδρίας στη διεθνή επιστημονική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα: Φραγκίσκος Α΄ Επίσκοπος Ρώμης-Βαρθολομαίος Α΄ Οικουμενικός Πατριάρχης. Πρότυπα θρησκευτικών ηγετών στον 21ο αιώνα.
http://blogs.auth.gr/moschosg/2015/04/15/

2015, 10-15 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: Oikonomia—Disepnsatio – Akrivia in the Life of the Church, που πραγματοποίησε η Εταιρεία Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών (Society for the Law of the Eastern Churches).
Εισήγηση με θέμα: The concept of oikonomia in inter-orthodox relations. The preparatory phase: 1902-1904.

2015, 27-29 Απριλίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: Θρησκεία και Βία.
Εισήγηση με θέμα: Φονικές θρησκείες: Η θαρραλέα προσέγγιση του E. Barnavi.
http://www.theo.auth.gr/sites/default/files/news/thr_via_programma.pdf

2015, 29-30 Σεπτεμβρίου, Ρώμη
Συμμετοχή στις εργασίες της διεθνούς Ομάδας Ειδικών Χριστιανικού Δικαίου (Christian Law Panel of Experts)
https://sites.google.com/site/christianlawgroup/meetings

2015, 23 Οκτωβρίου, 2015, Θεσσαλονίκη
Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Πνευματικού Συμποσίου, μνήμης και τιμής προς τον αοίδιμο Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου κυρό Ειρηναίο, με θέμα: Πολιτική και Θρησκεία.
http://blogs.auth.gr/moschosg/2015/10/19

2015, 16-18 Νοεμβρίου, Κωνσταντινούπολη
Συμμετοχή στο διεθνές Συνέδριο “G20 Interfaith Summit” με θέμα: Religion, Harmony and Sustainable Development. Religious Freedom and the Unleashing of Social Capital. Religion, Social Cohesion and Economic Factors in Development. Finding Economic Synergies through Interfaith Cooperation.
Εισήγηση με θέμα: Religious Heritage Protection in Greece.
https://www.g20interfaith.org/content/g20-interfaith-summit-2015

2016, 15-17 Μαρτίου, Ιεροσόλυμα
Συμμετοχή στην οργάνωση του διεθνούς συνεδρίου με θέμα: Sacred Places and Cultural Heritage.
Εισήγηση με θέμα: Sacred Places in the Conversation between Civic and Religious Legal Cultures: The Greek case.
https://www.strasbourgconsortium.org/index.php?pageId=19&linkId=163&contentId=2410&blurbId=62787

2016, 10-14 Μαΐου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή ως συντονιστής συνεδρίας στο διεθνές συνέδριο Συντονιστών ECTS: Eracon The European Association of ERASMUS Coordinators (EAEC).
http://www.eracon.info/index.php?id=287
http://www.eracon.info/assets/files/2016/Programme/ERACON2016-Programme–Final.pdf

2016, 19 Μαΐου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή ως συντονιστής συνεδρίας στο διεθνές συνέδριο με θέμα: Η ευθύνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για καταλλαγή, που πραγματοποίησε το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.
http://plab.theo.auth.gr/index.php/activities/synedria-imerides/35-19-5-2016
http://blogs.auth.gr/moschosg/2016/05/16/

2016, 31/5 – 1/6, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση, συντονισμός, παρέμβαση στο διεθνές θερινό σχολείο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Γυναίκας που πραγματοποίησε το Τμήμα Θεολογίας σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.

2016, 28-30 Αυγούστου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του 14ου διεθνούς Διαχριστιανικού Συμποσίου με θέμα: Ευαγγελισμός και Επανευαγγελισμός στην Ευρώπη του 21ου αιώνα.
https://www.auth.gr/news/conferences/20941

2017, 10 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή για την αναγόρευση σε Επίτιμο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β’.

2017, 4 Φεβρουαρίου 2017, Αθήνα
Συμμετοχή στην Ημερίδα Νομικών Συμβούλων Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: Εκκλησιαστική Περιουσία – Σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας.
Εισήγηση με θέμα: Αυτονομία, ατομικά δικαιώματα και δίκαιο της Εκκλησίας.
http://valsamon.com/library/programma%20imeridas%20.pdf

2017, 17 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή ως συντονιστής του ανοιχτού μαθήματος: Ιστορικές Δίκες – Η δίκη του Χριστού, που πραγματοποιήθηκε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
http://www.law.auth.gr/el/node/5585

2017, 17 Μαΐου, Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση, συντονισμός, εισήγηση κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα (Δικαιάκου): Θεέ μου Θεέ μου…Ψυχική Εξάντληση και Αποξένωση του Κληρικού.
http://www.theo.auth.gr/el/node/1595

2017, 18-19 Μαΐου, Θεσσαλονίκη
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της διημερίδας με τίτλο: Ιωάννης Φουντούλης ως θεραπευτής της λειτουργικής θεολογίας.
Εισήγηση με θέμα: Κανονική παράδοση και τις διορθόδοξες σχέσεις.
http://www.theo.auth.gr/el/node/1603

2017, 15-17, Ιουνίου, Βερολίνο
Συμμετοχή στο διεθνές G20 Interfaith Summit με θέμα: Religion, Sustainable Development, and the Refugee Crisis.
Εισήγηση με θέμα: Refugees and Cultural Heritage in Transition: an Orthodox approach.
https://www.g20interfaith.org/