Μαθήματα τρέχοντος

ακαδημαϊκού έτους

COURES

2018 -2019

Προπτυχιακά

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018–19

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

1187 Πηγές και θεσμοί του κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου

2164 Η Εκκλησία στον 21ο αιώνα. Οικουμενικές και Κανονικές προσεγγίσεις

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018–19

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

802 Κανονικό και εκκλησιαστικό δίκαιο

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υ603 H έννοια της Θρησκευτικής ελευθερίας στο ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο

Υ802 Συγκριτικό Δίκαιο Θρησκευμάτων (Χριστιανισμός – Ισλάμ)

 

Μεταπτυχιακά

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018–19

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

5121 Αυτοκρατορική Νομοθεσία και Ιεροί Κανόνες (ΙΙΙ)

1506 Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (I)

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018–19

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

2506 Συγκριτικό δίκαιο θρησκευμάτων

 

Διάφορα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη.

Μ25 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

 

Learn From Home

E-learning