Διδασκαλία

1) 1994-1996 Βοηθός του καθηγητή του Ρωμαϊκού Δικαίου Gian Luigi Falchi στο Πανεπιστήμιο το Λατερανού. Στo πλαίσιo αυτής τη συνεργασίας είχα ως αντικείμενο: α) τη διδασκαλία μέρους των μαθημάτων που αφορούν στις πηγές του χριστιανικού ρωμαϊκού δικαίου, β) την επίβλεψη εκπόνησης φοιτητικών εργασιών. 2) 1998 Συνεργασία με τον Τομέα Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασα στους φοιτητές του Η΄ Εξαμήνου α) τη σύγχρονη Ιεραρχική δομή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. β) τις πηγές του Κανονικού και Βυζαντινού Δικαίου.
Ως επισκέπτης καθηγητής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus: 1) κατά έτη 2003, 2004 και 2005 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Bologna δίδαξα στα ιταλικά τις παρακάτω θεματικές ενότητες: -Πηγές και θεσμοί του Ορθόδοξου Κανονικού Δικαίου. -Σχέσεις Εκκλησίας –Πολιτείας στο Βυζάντιο. – Σχέσεις Εκκλησίας –Πολιτείας σήμερα στην Ελλάδα. – Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Κανονική παράδοση στην Ανατολή. 2) το 2006 στη Θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου της Lund στη Σουηδία δίδαξα στα αγγλικά τις  εξής θεματικές ενότητες: -Εκκλησιαστική και αυτοκρατορική νομοθεσία στο πρώιμοΒυζάντιο, Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας και θρησκευτική ελευθερία στην Ευρώπη: η ελληνική πραγματικότητα. Από το 2009 ως επισκέπτης καθηγητής ένα σεμινάριο Ορθόδοξου Κανονικού Δικαίου στο Istituto internazionale di Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni (DiReCom) http://www.teologialugano.ch/pdf/FTL_PdS2009-10.pdf

Προπτυχιακά

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018–19

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

1187 Πηγές και θεσμοί του κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου

2164 Η Εκκλησία στον 21ο αιώνα. Οικουμενικές και Κανονικές προσεγγίσεις

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018–19

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

802 Κανονικό και εκκλησιαστικό δίκαιο

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υ603 H έννοια της Θρησκευτικής ελευθερίας στο ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο

Υ802 Συγκριτικό Δίκαιο Θρησκευμάτων (Χριστιανισμός – Ισλάμ)

Μεταπτυχιακά

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018–19

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

5121 Αυτοκρατορική Νομοθεσία και Ιεροί Κανόνες (ΙΙΙ)

1506 Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (I)

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018–19

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

2506 Συγκριτικό δίκαιο θρησκευμάτων

 


Διάφορα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη.

Μ25 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ