Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο

Θεολογική Σχολή ΑΠΘ

Ισόγειο –  Γραφείο 05

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο – fax & Email

+30 2310 997132

nikmag@theo.auth.gr

Tweeter

LinkedIn

Χάρτης