Αυτοδιοίκηση – Ενότητα στην πολυμορφία

Είναι σαφές πως η εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τον πολιτισμό και την καλλιέργεια και εμπέδωση αξιών, όπως η ισότητα, η δημοκρατία, η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ο σεβασμός της αξιοπρέπειάς του. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να προσμετράται μόνο με...